Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Plavecký klub Frenštát pod Radhoštěm v listopadu 2022 navázal na více jak 35letou činnost oddílu plavání Tělovýchovné jednoty Frenštát pod Radhoštěm. Za celou dobu existence prošlo klubem tisíce dětí, které jsme učili plavat a spousta z nich pak dále pokračovala v programu závodního plavání a reprezentovala frenštátské plavání na krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích. Vyrostlo zde několik medailistů Mistrovství České republiky. 

V současnosti jsou naše činnosti vyvíjeny v následujících oblastech: 

 • výuka plavání dětí a odstraňovaná plavecké negramotnosti;
 • organizace sportovní činnosti dětí a mládeže zejména v oblasti plaveckých sportů; případně i v dalších sportech v souladu se zákonitostmi a pravidly pro konkrétní sporty;
 • vytváření podmínek pro vlastní sportovní přípravu dětí, zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoj fyzické a psychické zdatnosti svých členů;
 • organizace účasti svých členů na sportovních soutěžích;
 • organizace nebo podílení se na organizaci sportovních a vzdělávacích akcích jako jsou například soutěže, tréninková soustředění, výcvikové tábory, kempy, semináře, školení a podobně;
 • organizace sportovních, vzdělávacích a společenských akcí za účelem propagace plavání i sportu obecně;
 • vykonávání veřejně prospěšné činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže;
 • napomáhání k rozvoji podmínek pro zlepšení veřejného zdraví a tělesné zdatnosti dětí a mládeže;
 • podpora vzdělávání svých členů v oblasti sportovního tréninku, zdravého životního stylu a dalších témat souvisejících se sportem;
 • vedení svých členů k pozitivnímu vztahu ke sportu a zdravému životnímu stylu;
 • vedení svých členů k budování klubové kultury založené na demokratických principech, dodržování morálky, důstojnosti, cti a také dodržování sportovních, etických a mravních pravidel a uplatňování zásad fair play;
 • spolupráce s různými organizacemi a jednotlivci;
 • spolupráce a budování dobrých vztahů se sportovními kluby dle vlastního výběru;
 • Klub se dobrovolně sdružuje do střešních sportovních organizací - Český svaz plaveckých sportů, Česká unie sportu - a dodržuje jejich platné základní dokumenty  jako jsou stanovy, soutěžní pravidla, soutěžní řády a podobně. 

Sportovcům se věnuje zkušený tým trenérů, kteří se pravidelně vzdělávají na odborných přednáškách, seminářích a metodických školeních. Vyvíjíme maximální úsilí, aby výuka i navazující tréninkové programy byly řízeny na co nejvyšší úrovni. Dlouhodobě a systematicky pracujeme s dětmi a mládeží od 4 do 19 let. Usilujeme o fungující systém sportovního pohybového rozvoje dětí předškolního věku až po realizaci získaných sportovních dovedností do výkonnostního či vrcholového sportu dospívajících sportovců. 

Během školního roku pravidelně nabízíme následující plavecké programy:

OBLAST ZÁJMOVÉHO PLAVÁNÍ:

 • ZÁKLADNÍ PLAVÁNÍ - výuka plavání  pro děti od cca 4 let
 • ZDOKONALOVACÍ PLAVÁNÍ - výuka plavání pro děti, které zvládly prvky základního plavání 
 • KROUŽEK SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ - kondiční program "Pohyb a zdraví" pro děti od 8 let 

OBLAST ZÁVODNÍHO PLAVÁNÍ:

 • PŘÍPRAVKA NA ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ OD 9 LET 
 • ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ MLADŠÍHO ŽACTVA OD 10 LET
 • ZÁVODNÍ VÝKONNOSTNÍ PLAVÁNÍ STRAŠÍHO ŽACTVA  A DOROSTU OD 12 LET