Jdi na obsah Jdi na menu

ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ A PŘÍPRAVKA NA ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ

SPORTOVNÍ ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ PRO ŽÁKOVSKÉ A DOROSTENECKÉ KATEGORIE

VHODNÉ PRO ROČNÍKY NAROZENÍ 2014 A STARŠÍ.

 

Od ledna 2024 budeme nabírat i mladší zájemce - ročníky narození 2015!

 

Věk 10–12 let (+/- 1 rok)

Tréninkové hodiny týdně:

 • Voda: 3-6 TJ / 60-90 minut
 • Suchá příprava: 2 TJ / 20 - 30 minut

Tréninkové cíle:

 

Voda:

 • Zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů;
 • závodní dovednosti – starty, obrátky, tempo;
 • aerobní vytrvalost;
 • rychlost (<50 m) & zrychlení;
 • větší mix tréninkových metod.

Suchá příprava: 

 • Zvýšit poměr síly k tělesné hmotnosti;
 • rovnoměrný rozvoj všech svalových skupin;
 • rozvoj kloubní pohyblivosti;
 • rozvoj síly středu těla.

Cíle motorického učení:

 • Zdokonalit techniku všech plaveckých způsobů a naučit se závodní dovednosti (obrátky, starty, tempo a zrychlování);
 • upevnění techniky záběru všech plaveckých způsobů;
 • zlepšit kondiční složky vytrvalosti a rychlosti při zachování techniky záběru;
 • rozvíjet jednoduchou závodní strategii a taktiku​.

PŘÍSTUP:

 • Budovat potěšení ze sportu;
 • stát se aktivním členem klubu, týmu, kultury klubu;
 • chápat a budovat kulturu klubu;
 • rozvíjet návyky, které jsou v souladu s aktivním a zdravým životním stylem;
 • začít fungovat s méně přímým dohledem a činit pozitivní rozhodnutí ohledně dodržování tréninku (větší samostatnost).

Soutěžní cíle:

 • Aktivní účast na závodech na klubové, krajské, regionální úrovni vedoucí ke soutěžím na republikové úrovni.
 • HLAVNÍ CÍL: kvalifikace na Pohár ČR nebo Mistrovství ČR.
 • Rozvoj plaveckých dovedností, osobní zlepšování a počet plavaných disciplín (neplavat jen 50 m), ale plavat dlouhé tratě, 200 m. 

Věk 13 let (+/- 1 rok)

Tréninkové hodiny týdně:

 • Voda: 6-7 TJ / 60-90 minut
 • Suchá příprava: 2-3 TJ / 30-45 minut

Tréninkové cíle:

 

Voda:

 • Zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů;
 • zvýšené objemy;
 • závodní dovednosti;
 • rychlost (<50 m) & zrychlení;
 • první seznámení s intenzivnějším intervalovým tréninkem.

Suchá příprava:

 • Posouzení pohybového aparátu;
 • cvičení s vlastní váhou těla a s jednoduchými činkami;
 • rozvoj kloubní pohyblivosti & celková síla těla.

Cíle motorického učení:

 • Udržovat efektivní techniku záběru, jak se mění tělesné proporce;
 • přizpůsobení nárůstu svalové síly pro zlepšení výkonnosti plavání;
 • zachovat rozmanitost výkonnostních cílů (soutěžit v různých plaveckých způsobech a vzdálenostech);
 • zlepšit jak plavání rovnoměrným tempem, tak výkon ve sprintu pomocí ideální techniky záběru (všechny plavecké způsoby).

PŘÍSTUP:

 • Radost z plaveckých aktivit a touha po osobním zlepšování;
 • budovat širší znalosti tréninkových metod a výkonnostní výsledky;
 • zlepšení osobních manažerských schopností (řízení času potřebného na školu, trénování a sociální život);
 • rozvoj sebekázně a vzrůstající oddanost plavání.

Soutěžní cíle:

 • Klubové, krajské, regionální a celostátní soutěže (věkové skupiny).
 • HLAVNÍ CÍL: kvalifikace na Mistrovství České republiky.
 • Výkonnostní cíle by měly být pravidelně hodnoceny, neboť souvisí jak s tréninky, tak závody.
 • Každý závod je příležitost se naučit novým zkušenostem.

Věk 14-15 let (+/- 1 rok)

Tréninkové hodiny týdně

 • Voda: 7-10 TJ / 90-120 minut
 • Suchá příprava: 3 TJ / 45-60 minut

Tréninkové cíle:

 

Voda:

 • Zvýšené tréninkové objemy a zvýšená intenzita zátěže;
 • ucelený tréninkový systém;
 • začátek specializace;
 • perfektní technika plavání a plavecké dovednosti.

Suchá příprava:

 • Periodizace silového programu;
 • přenos síly do plaveckého výkonu;
 • suchá příprava, různé tréninkové aktivity;
 • udržování kloubní pohyblivosti.

Cíle motorického učení:

 • Přizpůsobení se různým tréninkovým metodám;
 • zdokonalení techniky záběru při všech rychlostech a intenzitách zátěže;
 • aplikace síly do plaveckého výkonu;
 • specializace plaveckého způsobu i závodních disciplín;
 • zachovaní rozsahu pohybu a svalové koordinace při všech rychlostech plavání;
 • zdokonalení závodních dovedností (starty a obrátky, taktika, tempo apod.);
 • učení se vylaďovat formu pro špičkový výkon.

PŘÍSTUP:

 • Radost z procesu (tj nastavení cílů) a výsledku (docílení výsledků) sportovní participace;
 • pochopení a trénování dovedností spojených s řízením výkonu tj správná výživa, techniky zotavení, mentální dovednosti a podobně;
 • nezávislost a samostatnost (práce s trenérem, ale i přebírání odpovědnosti za sebe samého);
 • zlepšení osobních dovedností (včetně cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy).

Soutěžní cíle:

 • Celostátní a republikové výkonnostní cíle (ve věkové skupině).
 • Osobní cíle na Mistrovství České republiky. 
 • Soutěže na dalších akcích, jak se výkonnost a schopnosti plavce zlepšují. Výběr závodů se začíná soustředit na specifický plavecký způsob a závodní vzdálenosti.
 • Závodní strategie a mentální dovednosti jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány.

 

Tréninky probíhají denně, pro starší věkové kategorie i dvoufázově. Tréninkový program je každému plavci stanoven na míru dle věku a výkonnosti. 

Pro další informace kontaktujte vedoucí trenérku na tel. 737177860.